www.kompostmask.se

    kompostmaskarna@gmail.com
kompostmaskarna@gmail.com
 
 
 
       
   
ALLMÄNT OM KOMPOSTMASKAR

Maskarna som finns i de flesta kompoststarter är den svenska Eisenia Foetida samt den italienska Dendrobaena Veneta. Dessa väger ungefär 0.5 gram och äter hälften av sin vikt varje dygn.

När maskarna trivs, dvs bra temperatur, lagom fuktigt, riklig tillgång på syre och en bra kol-kvävebalans förökar sig maskarna våldsamt. Man beräknar att en fullvuxen mask producerar en unge per dygn i genomsnitt. Det innebär att man kan starta med några hundra maskar som efter hand anpassar populationen efter den mängd mat de får. Det är ingen risk att de blir för många utan de är lagom många hela tiden utom vid stora förändringar i matandet.

Maskhumusen, det som blir kvar när avfallet passerat genom maskens kropp, innehåller lättillgänglig organisk massa som är idealisk att använda till gödsling av krukväxter, blomsterrabatter, grönsaker och till toppdressing av gräsmattan. Blandad med torvmull blir den en utmärkt planteringsjord. Maskhumusen är ”stark” och det räcker med 2 tsk per månad och krukväxt.
 

Maskar trivs bäst vid en temperatur kring 20 grader. Vid temperaturer över 30 grader och under 0 grader dör de. Komposten måste alltså förvaras frostfritt eller vara isolerad vintertid och skyddas mot starkt värmande solljus sommartid.

Om du vill ha mer information eller beställa mask

Kontakta
Bo & Carina Sjögren
Högatorp 
288 93 NÄVLINGE 

E-mail 
kompostmaskarna@gmail.com

 
 
     
   
webdesign     2023 © boko