www.kompostmask.se

    kompostmaskarna@gmail.com
kompostmaskarna@gmail.com
 
 
 
       
 

 

HÄSTÄGARE

Är din gödselplatta för liten?
Knappast, men du saknar förmodligen maskar i gödselstacken. Men tusentals medarbetare, som vi levererar, ökas kapaciteten med minst 100 %. Makarna finfördelar gödsel och halm och den färdiga kompostmassan blir mycket lättare att ta hand om och sprida. Sprider du dem på betesmark blir tiden mellan spridning och det att hästarna åter kan beta på marken betydligt kortare. För att få bra fart på gödselstacken krävs att flera 10 000-tals maskar finns i gödselstacken och det är sedan viktigt att spara en sträng med mycket mask när gödselplattan töms.
Om du har lite tålamod kan du starta med en en vanlig startsats med mask för komposter, som innehåller flera hundra individer, och låta dem föröka sig.

Om du vill ha mer information eller beställa mask

Kontakta
Bo & Carina Sjögren
Högatorp 
288 93 NÄVLINGE 

E-mail 
kompostmaskarna@gmail.com

 
       
   
webdesign         2023 © boko