www.kompostmask.se

    kompostmaskarna@gmail.com
kompostmaskarna@gmail.com
 
 
 
       
 

 

LÄMPLIGA BEHÅLLARE
 

Dina maskar kan nästan bo i vad som helst men det är viktigt att det finns dräneringshål i botten. Har du din kompost inomhus behöver du en plåt eller bricka under för att samla upp lakvattnet. Späd detta med vatten och du har ett ypperligt gödselmedel för dina växter. För att hålla möss och andra gnagare borta skall eventuella hål vara mindre än 8 mm.

En enkel kompost för dig som bara har lite avfall gör du av en hink. Gör några hål i botten och komposten är klar att tas i bruk

För ett hushåll med flera personer krävs en större behållare. En låda av trä, plast eller frigolit som rymmer minst 30 liter, gärna mer, fungerar bra. Gör du en smal lucka längst ned på ena sidan kan du raka ut den färdiga maskhumusen efter hand.

Flervåningskomposten av plastbackar typ brödbackar med hål i botten underlättar hanteringen avsevärt. Du börjar med en back med mask och avfall. När den är full sätter du en tom ovanpå där du fortsätter att lägga avfallet. Maskarna kommer att krypa uppåt efterhand som maten tar slut i den första och du kan tömma den utan att först behöva sortera ifrån maskarna.

Om du vill ha mer information eller beställa mask

Kontakta
Bo & Carina Sjögren
Högatorp 
288 93 NÄVLINGE 

E-mail 
kompostmaskarna@gmail.com

 
   
   
   
webbdesign        2023 © boko