www.kompostmask.se

    kompostmaskarna@gmail.com
kompostmaskarna@gmail.com
 
 
 
     
 

 

ALLMÄNT OM KOMPOSTMASKAR

Maskarna som finns i de flesta kompoststarter är den svenska Eisenia Foetida samt den italienska Dendrobaena Veneta. Dessa väger ungefär 0.5 gram och äter hälften av sin vikt varje dygn.

Maskar trivs bäst vid en temperatur kring 20 grader. Vid temperaturer över 30 grader och under 0 grader dör de. Komposten måste alltså förvaras frostfritt eller vara isolerad vintertid och skyddas mot starkt värmande solljus sommartid.

När maskarna trivs, dvs bra temperatur, lagom fuktigt, riklig tillgång på syre och en bra kol-kvävebalans förökar sig maskarna våldsamt. Man beräknar att en fullvuxen mask producerar en unge per dygn i genomsnitt. Det innebär att man kan starta med några hundra maskar som efter hand anpassar populationen efter den mängd mat de får. Det är ingen risk att de blir för många utan de är lagom många hela tiden utom vid stora förändringar i matandet.

Maskhumusen, det som blir kvar när avfallet passerat genom maskens kropp, innehåller lättillgänglig organisk massa som är idealisk att använda till gödsling av krukväxter, blomsterrabatter, grönsaker och till toppdressing av gräsmattan. Blandad med torvmull blir den en utmärkt planteringsjord. Maskhumusen är ”stark” och det räcker med 2 tsk per månad och krukväxt.
 

 

SÅ SKÖTER DU MASKKOMPOSTEN  

Börja med att skaffa en lämplig behållare. Under nedbrytningen av avfallet kan temperaturen stiga till över 30 grader vilket maskarna inte tål. De måste därför ha ett lager färdig maskhumus, vanlig jord, hopskrynklat och fuktat tidningspapper eller liknande att fly undan till. Detta lager skall vara minst 5 cm tjockt.

När du lagt i detta lager är det dags att tillsätta maskarna och därefter ger du dem lite hushållsrester. Prova dig försiktigt fram. Mikroorganismerna måste få lite tid på sig att mjuka upp födan så maskarna, som saknar tänder, kan få den i sig. Mata inte för mycket i början. En handfull matrester var eller varannan dag till att börja med. Det tar lite tid innan de funnit sig till rätta i sin nya bostad. Men de förökar sig snabbt och kan snart ta hand om allt mer avfall.

Maskar gillar varken ljus eller torka. Om du har en behållare utan lock skall du täcka komposten med en fuktad tidning eller plast.

Om komposten luktar illa kan det bero på två orsaker. Antingen har du lagt på för mycket avfall eller så är lufttillförseln för dålig. I första fallet tar du bort lite av avfallet och i det andra ser du till att ventilationen av behållaren blir bättre t. ex. genom att borra några 8 mm stora hål.

DETTA KAN DU LÄGGA I MASKKOMPOSTEN

Dina nya husdjur äter allt matavfall men även hushållspapper som du torkat av bordet med går bra. Plast, plåt, glas och liknande går naturligtvis inte bra. Ej heller färgrester eller lösningsmedel kan du mata maskarna med.

EXEMPEL PÅ MASKMAT
KAFFESUMP

FRUKT

GRÖNSAKER

FISK

KÖTT

ÄGGSKAL

UTTJÄNTA KRUKVÄXTER

För att balansen i din kompost skall bli bra skall du strö med löv, sågspån, torvmull eller något annat kolrikt och torrt substrat med jämna mellanrum. Om de lägger i lika mycket strö som avfall så brukar det bli en bra balans.

LÄMPLIGA BEHÅLLARE

Dina maskar kan nästan bo i vad som helst men det är viktigt att det finns dräneringshål i botten. Har du din kompost inomhus behöver du en plåt eller bricka under för att samla upp lakvattnet. Späd detta med vatten och du har ett ypperligt gödselmedel för dina växter. För att hålla möss och andra gnagare borta skall eventuella hål vara mindre än 8 mm.

En enkel kompost för dig som bara har lite avfall gör du av en hink. Gör några hål i botten och komposten är klar att tas i bruk

För ett hushåll med flera personer krävs en större behållare. En låda av trä, plast eller frigolit som rymmer minst 30 liter, gärna mer, fungerar bra. Gör du en smal lucka längst ned på ena sidan kan du raka ut den färdiga maskhumusen efter hand.

Flervåningskomposten av plastbackar typ brödbackar med hål i botten underlättar hanteringen avsevärt. Du börjar med en back med mask och avfall. När den är full sätter du en tom ovanpå där du fortsätter att lägga avfallet. Maskarna kommer att krypa uppåt efterhand som maten tar slut i den första och du kan tömma den utan att först behöva sortera ifrån maskarna.

HÄSTÄGARE

Är din gödselplatta för liten?
Knappast, men du saknar förmodligen maskar i gödselstacken. Men tusentals medarbetare, som vi levererar, ökas kapaciteten med minst 100 %. Makarna finfördelar gödsel och halm och den färdiga kompostmassan blir mycket lättare att ta hand om och sprida. Sprider du dem på betesmark blir tiden mellan spridning och det att hästarna åter kan beta på marken betydligt kortare. För att få bra fart på gödselstacken krävs att flera 10 000-tals maskar tillsätts och det är sedan viktigt att spara en sträng med mycket mask när gödselplattan töms.
Om du har lite tålamod kan du starta med en en vanlig startsats med mask för komposter, som innehåller flera hundra individer, och låta dem föröka sig.

Om du vill ha mer information eller beställa mask

Kontakta
Bo & Carina Sjögren
Högatorp 
288 93 NÄVLINGE 

E-mail 
kompostmaskarna@gmail.com

 
 
   
webdesign         2023 © boko